Rekonstrukce továrního objektu - Semily

U této poměrně velké stavby se bourala střešní konstrukce a přizdívalo se jedno patro. Složitější byla konstrukce stropu. Strop byl řešen jako dřevěný trámový, bohužel hodně trámů bylo poškozeno hnilobou, a proto musel být strop zesílen a zpevněn. Dále se v objektu rekonstruovali veškeré vnitřní prostory a objekt dostal novou fasádu s okny.

Před
Rekonstrukce továrního objektu - Semilypřed
Po realizaci
Rekonstrukce továrního objektu - Semilypřed